برند رگولاتور

برند رگولاتور

https://goo.gl/yLM2jb

برند رگولاتور

رایان گاز وارد و تامین کننده انواع رگولاتور، رگلاتور، مانومتر در برندهای مختلف المانی، کره ای ، فرانسوی، امریکایی، ایتالیایی، ترکیه ای، هندی، چینی، تایوانی و … می باشد.

مانومتر المانی شامل برند های مختلف زیر می باشد:

مانومتر ویگور ، مانومتر لینده ، مانومتر هرکولس ، مانومتر زینسر ، مانومتر جی سی ای ، مانومتر گس تک

 

رگولاتور امریکایی شامل برند های مختلف زیر می باشد:

مانومتر کونکو آ ، مانومتر جنتک ، مانومتر پارکر ، مانومتر ولکان ، مانومتر سوِِئیچ لاک ، مانومتر پراکس ایر ، مانومتر تسکام ، مانومتر ویلکرسون ، مانومتر اس ام سی ، مانومتر جی او ، مانومتر هریس

 

مانومتر کره ای شامل برند درا استار می باشد.

 

مانومتر فرانسوی شامل برند های مختلف زیر می باشد:

رگولاتور فرانسه اسکات ، رگولاتور فرانسوی ایر لیکوئید

 

مانومتر ایتالیایی شامل برند های مختلف زیر می باشد:

مانومتر ایتالیایی رکا ، مانومتر ایتالیایی ماکسی ، مانومتر ایتالیایی اکسی توربو ، مانومتر ایتالیایی ایرفلو

 

مانومتر ترکیه ای شامل برند های مختلف زیر می باشد:

رگولاتور ترکیه ای اورن ، رگولاتور ترکیه ای ایلدیز ، رگولاتور ترکیه ای ازسوی ، رگولاتور ترکیه ای کاسولد

 

رگولاتور 3/4 اینچ

رگولاتور 3/4 اینچ

https://goo.gl/yjDLEL

رگولاتور 3/4 اینچ

رایان گاز وارد و تامین کننده رگولاتور در سایزهای 1 اینچ، 1/2 اینچ، 1/4 اینچ، 3/4 اینچ، 3/8 اینچ و … می باشد.

 

نمونه های رگولاتور 3/4 اینچ :

رگولاتور درا استار  سری 90

رگولاتور درا استار سری DR70

رگولاتور متال ورک  metalwork

رگولاتور SMC سری AW

رگولاتور SMC سری AC

رگولاتور SMC سری AF

رگولاتور SMC سری AL

رگولاتور نورگرن LR74G

رگولاتور نورگرن LB74G

رگولاتور نورگرن LF64G

رگولاتور نورگرن LF64H

رگولاتور نورگرن LF68H

رگولاتور نورگرن LR64G

رگولاتور نورگرن LB64G

رگولاتور نورگرن LB68G

رگولاتور نورگرن LR17

رگولاتور نورگرن L20AG

رگولاتور نورگرن LV74G

رگولاتور مسر

رگولاتور پارکر parker

رگولاتور ویلکرسون R120 Series

رگولاتور ویلکرسون R28 Series

رگولاتور ویلکرسون R30 Series

رگولاتور ویلکرسون R39 Series

رگولاتور ویلکرسون R90 Series

رگولاتور 1 اینچ

رگولاتور 1 اینچ

https://goo.gl/5Z4mwB

رگولاتور 1 اینچ

رایان گاز وارد و تامین کننده رگولاتور در سایزهای 1 اینچ، 1/2 اینچ، 1/4 اینچ، 3/4 اینچ، 3/8 اینچ و … می باشد.

 

نمونه های رگولاتور 1 اینچ :

رگولاتور درا استار  سری 90

رگولاتور SMC سری AL

رگولاتور SMC سری AC

رگولاتور SMC سری AF

رگولاتور جنرانت

رگولاتور نورگرن LF68H

رگولاتور نورگرن LR68G

رگولاتور نورگرن LB68G

رگولاتور نورگرن LR17

رگولاتور ویلکرسون R120 Series

رگولاتور ویلکرسون R30 Series

رگولاتور ویلکرسون R39 Series

رگولاتور ویلکرسون R90 Series

رگولاتور 1/2 اینچ

رگولاتور 1/2 اینچ

https://goo.gl/H1fTz1

رگولاتور 1/2 اینچ

رایان گاز وارد و تامین کننده رگولاتور در سایزهای 1 اینچ، 1/2 اینچ، 1/4 اینچ، 3/4 اینچ، 3/8 اینچ و … می باشد.

 

نمونه های رگولاتور 1/2 اینچ :

رگولاتور درا استار  سری 90

رگولاتور درا استار سری 092

رگولاتور SMC سری AW

رگولاتور SMC سری AL

رگولاتور SMC سری AC

رگولاتور SMC سری AF

رگولاتور SMC سری AR

رگولاتور جنرانت

رگولاتور نورگرن LR73G

رگولاتور نورگرن LB74G

رگولاتور نورگرن LF64G

رگولاتور نورگرن LF64H

رگولاتور نورگرن LR64G

رگولاتور نورگرن LV74G

رگولاتور مسر

رگولاتور ویلکرسون R16 Series

رگولاتور ویلکرسون R18 Series

رگولاتور ویلکرسون R120 Series

رگولاتور ویلکرسون R26 Series

رگولاتور ویلکرسون R28 Series

رگولاتور ویلکرسون SR2 Series

 

 

رگولاتور 3/8 اینچ

رگولاتور 3/8 اینچ

https://goo.gl/USTZZo

رگولاتور 3/8 اینچ

رایان گاز وارد و تامین کننده رگولاتور در سایزهای 1 اینچ، 1/2 اینچ، 1/4 اینچ، 3/4 اینچ، 3/8 اینچ و … می باشد.

 

نمونه های رگولاتور 3/8 اینچ :

رگولاتور درا استار  سری 90

رگولاتور درا استار سری DR80

رگولاتور جنرانت

رگولاتور SMC سری AW

رگولاتور SMC سری AF

رگولاتور SMC سری AC

رگولاتور SMC سری AL

رگولاتور SMC سری AR

رگولاتور نورگرن LR72G

رگولاتور نورگرن LR72Z

رگولاتور نورگرن LR74G

رگولاتور نورگرن LR73G

رگولاتور نورگرن LB74G

رگولاتور نورگرن LF64G

رگولاتور نورگرن LF64H

رگولاتور نورگرن LR64G

رگولاتور نورگرن V72G

رگولاتور نورگرن LV74G

رگولاتور مسر

رگولاتور ویلکرسون R08 Series

رگولاتور ویلکرسون R16 Series

رگولاتور ویلکرسون R18 Series

رگولاتور ویلکرسون R120 Series

رگولاتور ویلکرسون R26 Series

رگولاتور ویلکرسون R28 Series

 

رگولاتور GA600 Series GAS ARC

رگولاتور 1/4 اینچ

رگولاتور 1/4 اینچ

https://goo.gl/9r7iPp

رگولاتور 1/4 اینچ

رایان گاز وارد و تامین کننده رگولاتور در سایزهای 1 اینچ، 1/2 اینچ، 1/4 اینچ، 3/4 اینچ، 3/8 اینچ و … می باشد.

 

نمونه های رگولاتور 1/4 اینچ :

رگولاتور درا استار سری 072

رگولاتور درا استار سری 077

رگولاتور درا استار سری 082

رگولاتور درا استار سری 088

رگولاتور درا استار سری DR60

رگولاتور درا استار سری 2000

رگولاتور سری DRA200

رگولاتور جنرانت

رگولاتور SMC سری AW

رگولاتور SMC سری AL

رگولاتور SMC سری AR

رگولاتور SMC سری AF

رگولاتور SMC سری AC

رگولاتور نورگرن LR72Z

رگولاتور نورگرن LR72G

رگولاتور نورگرن LR73G

رگولاتور نورگرن LB73G

رگولاتور نورگرن LF64G

رگولاتور نورگرن LR64G

رگولاتور نورگرن LB64G

رگولاتور نورگرن LF07

رگولاتور نورگرن LR07

رگولاتور نورگرن LB07

رگولاتور نورگرن LR27

رگولاتور نورگرن V72G

رگولاتور نورگرن 1002

رگولاتور مسر

رگولاتور ویلکرسون R08 Series

رگولاتور ویلکرسون RA3/RB3 Series

رگولاتور ویلکرسون RA4/RA4-0M Series

رگولاتور ویلکرسون R03 Series

رگولاتور ویلکرسون R16 Series

رگولاتور ویلکرسون R18 Series

رگولاتور ویلکرسون R120 Series

رگولاتور ویلکرسون R26 Series

رگولاتور ویلکرسون R30 Series

رگولاتور ویلکرسون SR1 Series

 

رگولاتور GPB400 Series GAS ARC

رگولاتور خطی

رگولاتور خطی

https://goo.gl/mHh94m

رگولاتور خطی

رایان گاز وارد و تامین کننده انواع رگولاتور ، رگلاتور، مانومتر خطی در برندهای مختلف المانی، کره ای ، فرانسوی، امریکایی، ایتالیایی، ترکیه ای، هندی، چینی، تایوانی و … می باشد.

 

مانومتر خطی کونکوآ

9900 Series Pipeline

6790 Series Pipeline

6690 Series Pipeline

6590 Series Pipeline

5690 Series Pipeline

مانومتر خطی هریس

دریافت کاتالوگ رگولاتور خطی هریس

 

مانومتر خطی درا استار سری 082

 

مانومتر پانل و خطی جنتک:

152S Series Station and Pipeline Regulators

853SR Series Station and Pipeline Regulators

152L Series Station and Pipeline Regulators

155S Series Station and Pipeline Regulators

853L Series Station and Pipeline Regulators

 

مانومتر خطی ویگور:

رگولاتور تک مرحله ویگور آلمان سری VSR-3PH

 

رگولاتور خطی روتارکس:

Untitled...

رگولاتور دی متیل اتر ویکتور

رگولاتور دوتریم ویکتور

رگولاتور کلر ویکتور

رگولاتور کربن مونو اکسید ویکتور

رگولاتور ویکتور بوتان

رگولاتور ویکتور نرمال بوتان

رگولاتور ویکتور بوتادین

رگولاتور ویکتور برون تری فلوئورید

رگولاتور ویکتور آرسین

رگولاتور ویکتور آرگون

رگولاتور ویکتور آمونیاک

رگولاتور ویکتور هوا

رگولاتور ویکتور استیلن

رگولاتور بیمارستانی

رگولاتور بیمارستانی

رگولاتور بیمارستانی

رایان گاز وارد و تامین کننده انواع رگولاتور های بیمارستانی در برند ها و انواع مختلف می باشد.

هریس

دریافت کاتالوگ مانومتر بیمارستانی هریس..

دریافت کاتالوگ مانومتر بیمارستانی هریس.

دریافت کاتالوگ مانومتر بیمارستانی هریس

رگولاتور کنترل جریان

رگولاتور کنترل جریان

رگولاتور کنترل جریان

رگولاتور کونکوآ

9400 Series Flow Control

6500 Series Flow Control

5500 Series Flow Control

4700 Series Flow Control

Flowmeters – 1600 High Flow and 700 Series Medium Flow

رگولاتور کنترل جریان هریس

دریافت کاتالوگ رگولاتور هریس

.دریافت کاتالوگ رگولاتور هریس

..دریافت کاتالوگ رگولاتور هریس

 

رگولاتور فشار جریان بالا

دریافت کاتالوگ رگولاتور فشار جریان بالا

 

رگولاتور کنترل جریان جنتک:

190 Series Flowgauge Regulators

152 Series Flowgauge Regulators

190AR1 Series Flowgauge Regulators