سیلندر نمونه گیری مینیاتوری

سیلندر نمونه گیری مینیاتوری:

1.سیلندر یک (1) سر بسته

سیلندر نمونه گیری مینیاتوری

استنلس استیل 316-10m3-1000psi

3/8 اینچ- tube stub

ss-4cs-tw-25

استنلس استیل 316-25m3-1000psi

3/8 اینچ- tube stub

ss-4cs-tw-25

استنلس استیل 316-50m3-1000psi

3/8 اینچ- tube stub

ss-4cs-tw-25

استنلس استیل 316-50m3-1000psi

1/4 اینچ- tube socket weld

 

2.سیلندر دو (2) سر بسته 

ss-4cd-tw-25

استنلس استیل 316-50cm3-1000psi

3/8 اینچ- tube stub

ss-4cd-tw-25

استنلس استیل 316-25cm3-1000psi

3/8 اینچ- tube stub

ss-4cd-tw-25

استنلس استیل 316-10cm3-1000psi

3/8 اینچ- tube stub

سایز اتصال:

3/8 اینچ

1/4 اینچ

نوع اتصال:

tube stub

Tube Socket Weld

سیلندر نمونه گیری گاز

سیلندر نمونه گیری

سیلندر نمونه گیری مینیاتوری:

 

1.سیلندر یک (1) سر بسته

سیلندر نمونه گیری گاز

استنلس استیل 316-10m3-1000psi

3/8 اینچ- tube stub

ss-4cs-tw-25

استنلس استیل 316-25m3-1000psi

3/8 اینچ- tube stub

ss-4cs-tw-25

استنلس استیل 316-50m3-1000psi

3/8 اینچ- tube stub

ss-4cs-tw-25

استنلس استیل 316-50m3-1000psi

1/4 اینچ- tube socket weld

2.سیلندر دو (2) سر بسته 

ss-4cd-tw-25

استنلس استیل 316-50cm3-1000psi

3/8 اینچ- tube stub

ss-4cd-tw-25

استنلس استیل 316-25cm3-1000psi

3/8 اینچ- tube stub

ss-4cd-tw-25

استنلس استیل 316-10cm3-1000psi

3/8 اینچ- tube stub

 

گاز آرگون در شیشه های دو جداره

گاز آرگون در شیشه های دو جداره

گاز آرگون در شیشه های دو جداره

چرا در شيشه های دوجداره از گاز آرگون استفاده ميشود؟

گاز آرگون در شیشه های دو جداره

argon-cylinder-10791_203x203

در يک شيشه دوجداره همواره بايد بين دو لايه شيشه ، هوا يا گاز با فشاری مساوی با فشار هوای محيط موجود باشد زيرا در غير اينصورت ، در اثر اختلاف فشار، شيشه ها تاب برداشته ويا می شکند. علاوه بر اين يک گاز مناسب ميزان ايزولاسيون حرارتی شيشه را نيز افزايش ميدهد و از مصرف انرژی سرمايشی و گرمايشی ساختمان می کاهد. آزمايشهای مختلفی بر روی چندنوع گاز انجام گرفته تا بتوانند به درستی مناسبترين گاز را برای يک شيشه دوجداره پيدا کنند. گازهائی که مورد آزمايش قرار گرفتند عبارتند از : نيتروژن رطوبت گرفته شده ، فلوئورو کربنها ، دی اکسيد کربن ، آرگون ،گزنون و کريپتون. نيتروژن بر ميزان ايزولاسيون حرارتی شيشه تاثير زيادی ندارد . فلوئور و کربنها در برابر نور خورشيد پايدارنبوده وبه مروز زمان باعث بروز لکه های مات و رنگی بر سطح شيشه ميشوند. دی اکسيد کربن يک گاز اسيدی است و با گذشت زمان با اسپيسر و پوششهای شيشه واکنش ميدهد. مناسبترين گزينه ، گازهای آرگون ، گزنون و کريپتون هستند. اين گازها بسيار پايدارند. نور خورشيد بر اين گازها اثری ندارد. اين گازها به علت خنثی بودن ، هيچ واکنشی با اسپيسر انجام نميدهند.همچنين قابليت انتقال حرارت در آنها پائين است و ميزان ايزولاسيون حرارتی شيشه را افزايش ميدهند. آرگون در مقايسه با کريپتون و گزنون از فراوانی بيشتری در طبيعت برخوردار است و بالطبع استفاده از آن بسيار اقتصادی تر ميباشد. ويژگی ديگر گاز آرگون علاوه بر ارزان بودن ، غير سمی بودن آن است. حدود ١ %از هوائی را که تنفس ميکنيم از گاز آرگون تشکيل می شود. بنابراين اگر يک شيشه دوجداره بشکند يا گاز از درون آن نشت کند هيچ خطری برای ساکنين محسوب نمی شود. گازهای کريپتون وگزنون بسيار گران بوده واستفاده از آنها مقرون به صرفه نيست.

ایا گاز آرگون خطرناک است؟

ایا گاز آرگون خطرناک است؟

ایا گاز آرگون خطرناک است؟

 

گاز ارگون یک گاز غیر سمی، خنثی و بی اثر است به همین دلیل ایمن و بی خطر است.

نکات ايمنی استفاده از کپسول گاز آرگون:

– حمل کپسول های گاز فشرده بايد با احتياط انجام شود.

– گاز آرگون، بی اثر و غير آتش گير است و معمولا خطرناک نيست ولی در محيط بسته و در غلظت بالا به دليل کاهش غلظت اکسيژن، اثر خفه کنندگی دارد. بنابراين، توصيه می شود که محل کار با اين گاز دارای تهويه کافی باشد.

– اطمينان حاصل کنيد که سيلندر مربوط به گاز آرگون باشد. در غير اين صورت از آن استفاده نکنيد. سيلندر های گاز آرگون، آبی رنگ هستند.

– لوله ها و اتصال ها را از جهت نشتی بازبينی کنيد. کاهش فشار می تواند نشانه ي وجود نشتی باشد. لازم است که محل اتصال ها در چند نوبت با کف صابون کنترل شوند.

– پس از پايان استفاده يا در طول شب، شير بالای سيلندر را ببنديد.

– برای جلوگيری از آسيب فيزيکی، سيلندر را به صورت عمودی به ديوار ببنديد.

– سيلندر را در جای خنک قرار دهيد. دما نمی بايست از 45 درجه سلسيوس . بيش تر شود

گاز آرگون برای پنجره

گاز آرگون برای پنجره

گاز آرگون برای پنجره

چرا در شيشه های دوجداره از گاز آرگون استفاده ميشود؟

گاز آرگون برای پنجره

گاز آرگون برای پنجره

در يک شيشه دوجداره همواره بايد بين دو لايه شيشه ، هوا يا گاز با فشاری مساوی با فشار هوای محيط موجود باشد زيرا در غير اينصورت ، در اثر اختلاف فشار، شيشه ها تاب برداشته ويا می شکند. علاوه بر اين يک گاز مناسب ميزان ايزولاسيون حرارتی شيشه را نيز افزايش ميدهد و از مصرف انرژی سرمايشی و گرمايشی ساختمان می کاهد. آزمايشهای مختلفی بر روی چندنوع گاز انجام گرفته تا بتوانند به درستی مناسبترين گاز را برای يک شيشه دوجداره پيدا کنند. گازهائی که مورد آزمايش قرار گرفتند عبارتند از : نيتروژن رطوبت گرفته شده ، فلوئورو کربنها ، دی اکسيد کربن ، آرگون ،گزنون و کريپتون. نيتروژن بر ميزان ايزولاسيون حرارتی شيشه تاثير زيادی ندارد . فلوئور و کربنها در برابر نور خورشيد پايدارنبوده وبه مروز زمان باعث بروز لکه های مات و رنگی بر سطح شيشه ميشوند. دی اکسيد کربن يک گاز اسيدی است و با گذشت زمان با اسپيسر و پوششهای شيشه واکنش ميدهد. مناسبترين گزينه ، گازهای آرگون ، گزنون و کريپتون هستند. اين گازها بسيار پايدارند. نور خورشيد بر اين گازها اثری ندارد. اين گازها به علت خنثی بودن ، هيچ واکنشی با اسپيسر انجام نميدهند.همچنين قابليت انتقال حرارت در آنها پائين است و ميزان ايزولاسيون حرارتی شيشه را افزايش ميدهند. آرگون در مقايسه با کريپتون و گزنون از فراوانی بيشتری در طبيعت برخوردار است و بالطبع استفاده از آن بسيار اقتصادی تر ميباشد. ويژگی ديگر گاز آرگون علاوه بر ارزان بودن ، غير سمی بودن آن است. حدود ١ %از هوائی را که تنفس ميکنيم از گاز آرگون تشکيل می شود. بنابراين اگر يک شيشه دوجداره بشکند يا گاز از درون آن نشت کند هيچ خطری برای ساکنين محسوب نمی شود. گازهای کريپتون وگزنون بسيار گران بوده واستفاده از آنها مقرون به صرفه نيست.

قیمت گاز آرگون

قیمت گاز آرگون

قیمت گاز آرگون

 

دیگر موردی که تاثیر در هزینه دارد میزان گرید گاز آرگون می باشد که هرچقدر خالص تر باشد به همان میزان ارزش بیشتری دارد.

قیمت گاز آرگون

استفاده های گاز آرگون، موارد استفاده از گاز آرگون

استفاده های گاز آرگون

استفاده های گاز آرگون

پرکردن حبابهای لامپها و پنجره‌های دوجداره، تصفیه زیرکنیوم، شستن فلزهای مذاب تا گازهای حل شده را از آن جدا کند، در لوله‌های شمارشگر گایگر٬ لیزرها، کربن گیری از فولاد ضدزنگ و همچنین در جوشکاری ارگون به عنوان گاز محافظ قوس الکتریکی به منظور ایجاد محیط خنثی در محل الکترود تنگستنی به کار می‌رود. این گاز برخی خواص پزشکی نیز دارد که بیشتر در عمل های جراحی مورد استفاده قرار می گیرد که امروزه به آن سیستم آرگون پلاسما گفته می شود

استفاده های گاز آرگون

سیلندر گاز آرگون، کپسول گاز آرگون

سیلندر گاز آرگون، کپسول گاز آرگون

سیلندر گاز آرگون، کپسول گاز آرگون

argon-cylinder-10791_203x203

نکات ايمنی استفاده از کپسول گاز آرگون:

– حمل کپسول های گاز فشرده بايد با احتياط انجام شود.

– گاز آرگون، بی اثر و غير آتش گير است و معمولا خطرناک نيست ولی در محيط بسته و در غلظت بالا به دليل کاهش غلظت اکسيژن، اثر خفه کنندگی دارد. بنابراين، توصيه می شود که محل کار با اين گاز دارای تهويه کافی باشد.

– اطمينان حاصل کنيد که سيلندر مربوط به گاز آرگون باشد. در غير اين صورت از آن استفاده نکنيد. سيلندر های گاز آرگون، آبی رنگ هستند.

– لوله ها و اتصال ها را از جهت نشتی بازبينی کنيد. کاهش فشار می تواند نشانه ي وجود نشتی باشد. لازم است که محل اتصال ها در چند نوبت با کف صابون کنترل شوند.

– پس از پايان استفاده يا در طول شب، شير بالای سيلندر را ببنديد.

– برای جلوگيری از آسيب فيزيکی، سيلندر را به صورت عمودی به ديوار ببنديد.

– سيلندر را در جای خنک قرار دهيد. دما نمی بايست از 45 درجه سلسيوس . بيش تر شود

گاز آرگون جوشکاری

گاز آرگون جوشکاری

گاز آرگون جوشکاری

گاز آرگون جوشکاری

محاسن جوشکاری آرگون

1.ذوب سریع محل اتصال موجب تقلیل انقباض و جلوگیری از تغییرات متالوژیکی در ناحیه تاثیر حرارت قطعه مورد جوشکاری می گردد.

2.به خاطر استفاده از گاز محافظ بی اثر به منظور جلوگیری از آلودگی های جوی موجب مرقوبیت جوش میگردد.

3.به علت عدم دود گاز و جرقه، قابلیت روئیت جوش را ضمن جوشکاری امکان پذیر می سازد.

4.کیفیت جوش از نقطه نظر نفوذ، اندازه گرده جوش و نمای جوش توسط جوشکار ضمن جوشکاری کنترل می گردد.

جوشکاری TIG همان جوشکاری آرگون می‌باشد که از یک الکترود غیر مصرفی که معمولاً از جنس تنگستن است (به علت دمای ذوب بالای آن) جهت ایجاد قوس به کار می‌رود و گاز خنثی که همان آرگون است جهت محافظت از جوش استفاده می‌شود. در روش جوشکاری TIG معمولاً از سیم جوش جهت ذوب شدن و پر گردن منطقه جوشکاری بکار میرود. جوشکاری MIG/MAG با گاز محافظ نیز درواقع همان جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ شامل دو روش MIG و MAG می‌باشد. تفاوت بین این دو روش در نوع گاز مصرفی بوده که برای محافظت جوش بکار می‌رود. در روش MIG گاز محافظ از نوع گاز خنثی (آرگون یا هلیوم) بوده، در حالیکه در روش MAG گاز محافظ فعال بوده (نظیر CO2 یا ترکیبی از آن با آرگون). جوشکاری پلاسما یا همان PAW. واژه پلاسما به معنای گاز یونیزه شده بوده و حالت چهارم یک ماده می‌باشد. چنانچه هوا یا گاز محافظ در قوس الکتریکی، شرایط گذر به حالت پلاسما را بیابند، قوس الکتریکی مربوطه دارای انرژی حرارتی زیادی خواهد شد به طوری که درجه حرارت قوس به بیش از 20000 درجه سانتیگراد می‌رسد.