گاز میکس| گاز ترکیبی| گاز مخلوط| mix gas| gas mixture

گاز میکس

رایان گاز تامین کننده گاز میکس با سفارش های گوناگون در صنایع مختلف.

دارای تجربه در گاز میکس با بالاترین امنیت و استاندارد کیفیت با هر ترکیب و درصدی بنا به در خواست شما.

ترکیب نیتروژن- اکسیژن و کربن دی اکسید:

 

 

افزایش گاز هلیوم در مخلوط گاز برای جوشکاری، دقت بیشتری نیز به همراه دارد.

گاز میکس

ترکیب 25% ارگون- 75% هلیوم

ترکیب 50% ارگون- 50 % هلیوم:

ترکیب 75% ارگون- 25% هلیوم:

ترکیب 90% هلیوم- 7/5% ارگون- 2/5% کربن دی اکسید:

ترکیب  بیشتر از 50% ارگون- کمتر از 49% هلیوم- کمتر از 10% کربن دی اکسید:

 

 

ترکیب هایی با گاز هیدروژن:

hydrogen

بالانس ارگون- 0/00001 تا 3/1 % هیدروژن

بالانس ارگون- 3/11 تا 3/99 % هیدروژن

ترکیب 85% ارگون- 15% هیدروژن

ترکیب 65% ارگون- 35% هیدروژن

بالانس ارگون- کمتر از 5% کربن دی اکسید- کمتر از 1% هیدروژن

 

 

گاز ترکیبی کاربرد در لیزر:

 

laser