گاز کربن دی اکسید ، گاز CO2

گاز کربن دی اکسید ، گاز CO2

گاز کربن دی اکسید یکی‌ از گاز‌های موجود در اتمسفر می‌باشد.این گاز از سوختن مواد عالی‌ در حضور اکسیژن  کافی‌ ایجاد میشود و گازی بی‌ رنگ و بی‌ بوو می‌باشد.گیاهان از دی اکسید کربن در سنتز برای ساختن کربوهیدراتها استفاده میکنند و با جذب آن،اکسیژن آزاد میکنند .

گاز کربن دی اکسید گازی بی‌ رنگ می‌باشد که تنفس آن در غلظت‌های بالا باعث ایجاد مزه ترش در دهان و احساس سوزش در بینی‌ و گلو میشود(عمل خطرناکی که در آن احتمال خفه شدن شخص بالاست).

کاربرد گاز کربن دی اکسید ، گاز CO2

گاز کربن دی اکسید مایع و جامد در صنایع غذایی به عنوان سرماساز استفاده میشود.به عنوان مثل در حمل‌و نقل بستنی و سایر مواد غذایی منجمد برای ایجاد سرما از یخ خشک استفاده میکنند.یکی‌ از کاربردهای مهم دی اکسید کربن استفاده در صنایع نوشابه های گازدار می‌باشد.به دلیل خاموش کردن عطسه و غیر اشتعال بودن در کپسول‌های آتش نشانی‌ به عنوان یک آتش خاموش کن ارزان و سریع از دی اکسید کربن مایع فشرده استفاده میکنند.

 

گاز کربن دی اکسید

گاز کربن دی اکسید ، گاز CO2 هوا طي عمل فتوسنتز با آب تركيب و مواد لازم براي رشد گياه را فراهم مي‌سازد. كربن نقش مهمي در فتوسنتز و توليد ماده خشك در گياهان دارد.

كربن به صورت دي­اكسيد كربن (CO2) از آتمسفر جذب شده و در فرآيند فتوسنتز به کار مي­رود. تنها قسمت ناچيزي از آن از طريق محلول خاك جذب مي‌شود.

غلظت گازكربنيك با صنعتي شدن شهرها و سوخت فسيلي از ميزان 285 قسمت در ميليون در قرن 19 به میزان 320 قسمت در ميليون در اواسط قرن 20 افزايش پيدا كرده است. در حال حاضر اين مقدار در بعضي از نقاط دنيا به طرز سرسام آوري از حد مجاز نيز بيشتر است.

غلظت گازكربنيك در شرایط تابش نور شديد در مناطق سبزيكاري كه داراي تراكم بوته متعادلي در واحد سطح هستند، پايين تر از 250 قسمت در ميليون است، در صورتي كه اين مقدار در مزارع سبزيكاري با تراكم زياد در واحد سطح، حدود 150 قسمت در ميليون می­باشد.

غلظت زياد گازكربنيك در پرورش سبزیهای گلخانه­اي حائز اهميت است. فتوسنتز در گياهان در شرایط مناسب نور، دما و جريان آب و هوا به موازات افزايش غلظت گازكربنيك تا حدود 300 قسمت در ميليون افزايش مي­يابد.

غلظت كم آن در محيط گلخانه مي‌تواند يكي از عوامل عمده محدودكننده فتوسنتز در گياهان گلخانه‌اي باشد؛ زيرا محيط گلخانه بسته است و Co2 موجود در آن توسط گياهان براي عمل فتوسنتز مصرف مي‌شود و غلظت آن كاهش مي‌يابد.

از طرفي با توجه به هزينه بالاي احداث گلخانه، لازم است كه ترتيبي اتخاذ گردد تا حداكثر فتوسنتز و عملكرد به‌دست آيد. بنابراين براي داشتن فتوسنتز مناسب در گلخانه يا بايد به نحوي با انجام تهويه، غلظت اين گاز را در حد هواي بيرون از گلخانه نگه داشت و يا اينكه به طور مصنوعي CO2 به فضاي داخل گلخانه تزريق كرد.

براي رسيدن به حداكثر عملكرد با تزريق CO2 (در صورت مناسب بودن ساير عوامل محيطي)، غلظت آن بايد به نقطه اشباع برسد. نقطه اشباع CO2، غلظتي از CO2 است كه با افزايش غلظت آن ، بر ميزان فتوسنتز گياه افزوده نشود. بيشتر گياهان در غلظت ppm 1300 به نقطه اشباع مي‌رسند.

در بعضي از گلخانه‌هاي تجاري از غلظت ppm 1000 استفاده مي‌شود. براي رساندن غلظت تا اين سطح، گلخانه بايد كاملاً بسته باشد، زيرا با باز بودن دريچه‌ها يا انجام تهويه، امكان رساندن غلظت CO2 به غلظت مورد نظر و ثابت نگه داشتن آن ممكن نيست. با توجه به مزاياي مفيد اين روش استفاده از آن مي‌تواند باعث افزايش عملكرد چشمگيري در بخش توليدات گلخانه‌اي شود.

پيچيدگي فرايند فتوسنتز باعث شده كه نتايج مختلفي از تزريق CO2 به‌دست آيد. در زمستان به علت بسته بودن محيط گلخانه (مخصوصاً در گلخانه‌اي كه حركت هوا در آن كمتر از 1/0 متر بر ثانيه است) و مصرف  CO2 توسط گياهان، غلظت آن در گلخانه كاهش مي‌يابد. بنابراين براي جبران CO2 از دست رفته، اين گاز بايد توسط گلخانه‌دار به گلخانه تزريق شود.

بنابراين با توجه به اين وضعيت دو راه وجود دارد.

 1- با محاسبه سرعت تهويه و تزريق مقداري از دي‌اكسيدكربن، غلظت آن را در گلخانه در حد ppm 300 حفظ و از كاهش غلظت دي‌اكسيدكربن گلخانه جلوگيري شود؛

 2- فرض شود كه غلظت دي‌اكسيدكربن داخل و خارج گلخانه، ثابت نگه داشته شده و بنابراين غلظت دي‌اكسيدكربن را در گلخانه تا حدي بالا برد كه فتوسنتز افزايش ‌يابد.

از جمله محصولاتي كه نسبت به افزايش گاز کربن دی اکسید ، گاز CO2 پاسخ مثبت داده‌اند مي‌توان به خيار، گوجه‌فرنگي، كاهو، توت‌فرنگي، فلفل، كلم اشاره کرد.

در گياه گوجه‌فرنگي، غني‌سازي گلخانه با CO2، علاوه بر افزايش تعداد خوشه‌هاي گل، باعث زودگل‌دهي، افزايش رشد رويشي، افزايش وزن كل ميوه‌ها می شود

  و دركاهو سبب كاهش زمان توليد محصول و افزايش وزن محصول می گردد

ویژگی های فیزیکی

حالت نقطه ذوب نقطه جوش
گاز 54- 78-