گاز نیتروز اکساید ، گاز  N2O

رایان گاز وارد کننده گاز نیتروز اکساید ، گاز  N2O  در گرید 4 و 5 در مخزن های ۲ تا ۵۰ لیتری با درصد خلوص ۹۹٫۹9و 99.999 می باشد.

گاز نیتروز اکساید ، گاز N2O

گاز نیتروز اکساید،گازی بابوی ملایم،بی رنگ و غیر اشتعال است.این گاز سمی نیست اما باعث خندیدن میشود و اصطلاحا به آن گاز خنده می گویند.گاز نیتروز اکساید یکی از ضعیفترین گازهای بیهوشی است.

نماد آن N2O است.نقطه جوش این گاز 88- درجه سانتی گراد و نقطه ذوب آن 91- درجه سانتی گراد است.

کاربرد:

این گاز یه عنوان ضد درد،گاز بیهوشی و تقویت قدرت موتور کاربرد دارد.

ایمنی:

گاز N2O در معرض مواد آتشزا میتواند باعث آتش سوزی شود.گاز N2O گازی بسیار سرد است که باعث سوختگی کرانجنیک میشود.در صورت تماس با چشم حتما به مدت 15 دقیقه با آب شسته شود.