گاز نئون ، گاز NE

رایان گاز وارد کننده گاز نئون ، گاز NE در گرید 4 و 3 در مخزن های ۲ تا ۵۰ لیتری با درصد خلوص ۹۹٫۹9و 99.9 می باشد.

نئون در طبیعت به صورت بی رنگ است.نماد آن Ne است.نقطه ذوب این گاز 248.8- درجه سانتی گراد و نقطه جوش آن 246- درجه سانتی گراد است.

کاربرد:

از نئون برای دستیابی به نور نارنجی استفاده می شود.همچنین در لوله های وکیوم ،موج سنج و لیزر کاربرد دارد.

ایمنی:

نئون تحت فشار و غیر آتشزا است و همچنین در صورت نشت احتمال خفگی وجود دارد.

دمای سیلندر نئون نباید بالاتر از 52 درجه سانتی گراد برود.