گاز مونوکسید کربن ، گاز CO

رایان گاز وارد کننده گاز مونوکسید کربن ، گاز CO در گرید 2.5 و 3.5 در مخزن های ۲ تا ۵۰ لیتری با درصد خلوص ۹۹٫۹5و 99.5 می باشد.

گاز مونوکسید کربن گازی است بی رنگ و بی بو که حاصل احتراق ناقص زغال و سوخت های فسیلی است.

نماد این گاز CO است.

نقطه ذوب این گاز 207 درجه سلیسیوس و نقطه جوش آن 192 درجه سلیسیوس می باشد.

گاز مونوکسید کربن به عنوان یک ماده خام در تولید مواد شیمیایی اعم از اسید استیک به پلی کربنات به واسطه پلی اورتان استفاده شده است.گاز سنتز در تولید الکل oxo و آلدئیدها استفاده می شود.

کاربرد:

در پتروشیمی و فرایند شیمیایی

ایمنی:

در تماس با این گاز سبب تنگی نفس،سوزش مجازی تنفسی،سر درد،سوزش چشم،خواب آلودگی غیر معمول،ضعف و کم خونی می شود.