گاز متان ، گاز CH4

گاز متان ، گاز CH4

رایان گاز وارد کننده گاز متان ، گاز CH4 گاز  C-H4 در گرید  ۲و۵،۴،۳  در مخزن های ۲ تا ۵۰ لیتری می باشد.

متان گازی است بی رنگ،بی بو و در آب نا محلول است.نقطه ذوب آن 182- درجه سانتی گراد و نقطه جوش آن 162- درجه سانتی گراد است.

نماد آن CH4 است.یک گاز گلخانه ای است و به عنوان سوخت بکار میرود.این ماده  ساده ترین آلکان و ترکیب اصلی گاز طبیعی است.سوختن متان در اکسیژن باعث تولید  دی اکسیدکربن و آب می شود.گاز متان را میتوان برای مصارف صنعتی بوسیله  پاره ای از واکنش های شیمیایی از گازهای موجود در جو و هیدروژن بدست آورد.

کاربرد گاز متان ، گاز CH4:

متان به عنوان سوخت اتوموبیل استفاده می شود.

در صنعت و موارد آزمایشگاهی و پتروشیمی نیز بکار می رود.

در تولید برق در مقیاس کم

ایمنی:

گاز متان به شدت آتشزا است.حتما از گرما و اشتعال دور نگهداشته شود.

به شدت با مواد اکسید کننده ناسازگار است.

تحت فشار به صورت مایع در می آید.

متان گازی سمی است و در مقادیر زیاد جای اکسیژن را گرفته و باعث خفگی می شود.

متان یک گاز گلخانه ای بسیار قدرتمند است. حرارت یک پوند از تله متان 25 برابر بیشتر در جو نسبت به یک پوند دی اکسید کربن است. متان عنصر اصلی در گاز طبیعی است. از متان  می توان  برای تولید برق، گرمای ساختمان، یا قدرت کامیون زباله استفاده کرد .متان  نیز به کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی کمک می کند.