گاز ایزو بوتان ، گاز C4H10

رایان گاز وارد کننده گاز ایزو بوتان ، گاز C4H10 در گرید  ۵در مخزن های ۲ تا ۵۰ لیتری می باشد.

گاز ایزو بوتان بی رنگ،اشتعال پذیر،آلی با بوی مشخص است.این ماده در گروه الکل ها قرار دارد و به عنوان یک حلال در واکنش های شیمیایی و ماده شروع کننده در سنتز مواد آلی

بکار می رود.

نقطه ذوب این گاز از 33- درجه سانتی گراد تا 233- درجه سانتی گراد است.

نقطه جوش این گاز از 9- درجه سانتی گراد تا 13- درجه سانتی گراد است.

کاربرد گاز ایزو بوتان ، گاز C4H10:

گاز خنک کننده در سیستم های تبرید،در مخلوط با گاز کالیبراسیون در صنعت پتروشیمی استفاده می شود.

ایمنی:

در دمای عادی قابل اشتعال است.راههای خاموش کردن:فوم،CO2،مواد شیمیایی خشک و …..