گاز وارداتی

گاز وارداتی

گاز وارداتی

 

رایان گاز وارد کننده انواع گاز های خالص تا گرید 6 برای مصارف تحقیقاتی و صنعتی در مخزن ها یا سیلندر های بدون درز از 2 لیتری تا 50 لیتری میباشد، گاز ها بر حسب درصد، پی پی ام ( PPM) و پی پی بی ( PPB) عرضه می گردد.

نمونه گاز های وارداتی:

گاز هلیوم-هلیم-HELIUM-HE

گاز هیدروژن- HYDROGEN- H2

گاز اکسیژن- OXYGEN-O2

گاز نیتروژن- NITROGEN- N2

گاز آرگون- ARGON- AR

گاز استیلن-ACETYLENE- H2C2

گازمتان- METHANE- CH4

گاز اتان- ETHANE- C2H6

گاز پروپان- PROPANE- C3H8

گاز نرمال بوتان- NORMAL BUTANE- C4H10

گاز ایزو بوتان- ISOBUTANE- C4H10

گاز نرمال پنتان- NORMAL PENTANE -C5H12

گاز هیدروژن سولفید- HYDROGEN SULFIDE- H2S

گاز مونوکسید کربن-CARBON MONOXIDE- CO

هوای خشک- ZERO AIR

گاز کریپتون-KRYPTON- KR

گاز نئون- NEON- NE

گاز نیتروز اکساید- NITROUS OXIDE- N2O

گاز نیتریک اکساید- NITRIC OXIDE- NO

گاز نیتروژن دی اکسید- NITROGEN DIOXIDE- NO2

گاز هیدروژن کلرید- HYDROGEN COLORIDE- HCL

گاز هیدروژن فلوئورید-  HYDROGEN FLUORIDE- HF

گاز آمونیاک-AMMONIA – NH3

گاز کربن دی اکسید- CARBON DIOXIDE- CO2

گاز اتیلن- ETHYLENE- C2H4

گاز سولفور دی اکسید- SULFUR DIOXIDE- SO2

گاز هگزا فلوراید- HEXA FLUORIDE – SF6

گاز کلر- COLOR- CL

گاز زنون- XENON- XE

گاز پروپیلن- PROPYLENE- C3H6