گاز نرمال پنتان ، گاز C5H12

رایان گاز وارد کننده گاز نرمال پنتان ، گاز C5H12 در گرید 2،3،4،5 در مخزن های ۲ تا ۵۰ لیتری با درصد خلوص 99.99 می باشد.

گاز نرمال پنتان بی رنگ است و بوی مشابه بنزین دارد.حالت این گاز به صورت مایع  می باشد.

نقطه ذوب این گاز 182.6- درجه سانتی گراد و نقطه جوش آن 161.6- درجه سانتی گراد است.

کاربرد:

از پنتان به عنوان حلالی که به سهولت تبخیر میشود استفاده می گردد.به دلیل غیر قطبی بودن پنتان فقط مواد غیر قطبی در آن حل می شود.از پنتان به عنوان عامل در تولید پلی استایرن فوم استفاده می شود.همچنین از پنتان در واحدهای نیروی ژئوترمال استفاده می شود.

ایمنی:

نرمال پنتان در تماس با پوست با عث تحریک آن نمی شود و همچنین در تماس با چشم نیز باعث تحریک نمی شود،اما اگر در طولانی مدت تماس داشته یاشد سبب تحریک شدید می شود.

خوردن این ماده باعث تهوع و استفراغ می شود اما سمی نیست.نرمال پنتان اشتعال پذیر  است و باید از گرما و جرقه بدور باشد و سیلندر آن باید با احتیاط حمل گردد.

نرمال پنتان باید در تهویه مناسب نگهداری شود.