گاز نرمال بوتان

رایان گاز وارد کننده گاز نرمال بوتان ، گاز C4H10 در گرید ۳،۴ در مخزن های ۲ تا ۵۰ لیتری با درصد خلوص 99.99 می باشد.

گاز نرمال بوتان گازی بی رنگ و بی بو است و در دمای معمولی بصورت مایع است.این گاز در حالت مایع از آب سبک تر است و در حالت گاز از هوا سنگین تر می باشد.

نماد آن C4H10O می باشد.

کاربرد:

در مخلوط با گاز کالیبراسیون در صنعت پتروشیمی استفاده می شود.

نرمال بوتان میتواند یک سوخت گاز در طیف سنجی جذب اتمی استفاده شود.

ایمنی:

در صورت تماس گاز نرمال بوتان با چشم باعث تحریک آن شده و در مواقع حاد باعث تیرگی در دید و سوزش قرنیه می شود.

نرمال بوتان اشتعال پذیر است و مخلوط آن با هوا منفجر می شود.

نرمال بوتان باید در تهویه مناسب نگهداری شود.

استنشاق این گاز باعث بی حالی،خواب آلودگی،نوسان در فشار خون،مشکل قلبی،از دست دادن حافظه بطور موقت و یخ زدگی می شود.